top of page

POLITYKĘ BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI

IWW Polska jest zaangażowana w emancypację klasy robotniczej. Klasa robotnicza jest zróżnicowana i jako oddział zdajemy sobie sprawę, że ucisk jest wielowarstwowy. W związku z tym staramy się, aby nasze wspólne miejsca* były wolne od opresyjnych działań, zachowań i języka.

Te opresyjne działania i słowa obejmują między innymi: rasizm, seksizm, homofobię, transfobię oraz wszelkie przejawy braku szacunku i/lub nietolerancji w kontekście tożsamości płciowej, tożsamości/ekspresji seksualnej, (nie)pełnosprawności, wieku, wyglądu, poziomu wykształcenia oraz na tle kulturowym. Ponieważ chcemy uczyć się od siebie nawzajem i edukować, każdy z nas będzie odpowiedzialny za rozwiązywanie tych problemów w sobie i w innych. Ta polityka nie dotyczy cenzury, ale raczej otwierania dialogu w sposób pełen szacunku, który może sprawić, że wszyscy członkowie poczują się bezpiecznie i będą mogli w pełni uczestniczyć w działalności swojego związku.

Jeśli członek uważa, że ta polityka została naruszona, należy podjąć następujące kroki:

 

  1. Odnieś tę politykę do całej grupy: na przykład: „W IWW Poland mamy „Politykę Bezpieczniejszych Przestrzeni”, za której przestrzeganie wszyscy członkowie są wspólnie odpowiedzialni. Uważam, że ta polityka została naruszona przez mówienie o „[dodanych komentarzach]”. Proszę pamiętać o Polityce Bezpieczniejszej Przestrzeni”.

  2. Jeśli zasady nadal są naruszane, należy zwrócić się bezpośrednio do osoby naruszającej i/lub przewodniczącego, delegata lub członka, którego chciałbyś mieć za swojego reprezentanta, aby można było ustanowić skuteczny plan działania [jest to związane z procesami, które zostały już włączone do Konstytucji IWW.

  3. Jeśli nie masz lokalnych sojuszników i powoływanie się na „Politykę Bezpiecznej Przestrzeni” nie powiedzie się, skontaktuj się z ( Wkrótce zostanie tutaj dodany adres kontaktowy w związku z głosowaniem ) w celu uzyskania pomocy za pośrednictwem @.

Jeśli członek uważa, że zasady te są łamane i nie czuje się komfortowo, poruszając ten temat osobiście, zachęca się go do szukania wybranego przez siebie reprezentanta, który będzie go bronił. Na spotkaniu osoba ta może poprosić o osobisty przywilej zrobienia sobie przerwy i przedyskutowania tego z niezbędnymi stronami. Przewodniczący zebrań, delegaci i członkowie powinni być świadomi tej polityki i rozwiązywać problemy w miarę ich pojawiania się.

*należy to rozumieć jako każde spotkanie, wydarzenie (w tym szkolenia, uroczystości, spotkania towarzyskie itp.) i obejmuje przestrzenie internetowe powiązane z IWW Poland

bottom of page