top of page

We are people of various nationalities, races, genders and orientations. We are of different ages and come from different regions of the country and the world. We have different skills and talents, different social backgrounds, but we have the same goal - to fight for better working conditions and a better world of tomorrow.

Many of us work in various forms of employment.

 

It is from this diversity that we draw our strength.

At IWW, we know that divisions serve those who earn from our hard work. Many of our members also belong to other trade unions and are employed by the same employer. Many workers are linked to different trade unions, and this forces them to break strikes and, as a result, weaken each other's struggle.

The members of the IWW "dual card" (dual membership) actively build a network beyond the divisions created in the structures of other unions.

Today's economy is a global economy. Firms extract minerals in one country, transport them to another to be processed and sold in the next. Workers are relocating or relocating from work to work, from town to town and around the world in an attempt to earn a living and support their families.

When we are divided, our employers take advantage of competition by lowering our wages and deteriorating our working conditions. However, we too can take advantage of this situation; united in one trade union, we can not only win here and now, but also change employers and countries of residence, spread the word and build our structures.

 

IWW supports everyone, everywhere, united in one big trade union that fights for change. Change for better.

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Organizowanie się dla lepszych warunków pracy dzisiaj i lepszego świata jutro!

Walczymy o skuteczną wzajemną obronę w miejscu pracy, jak również o negocjowanie i egzekwowanie umów zbiorowych.  W sercu naszego związku stawiamy działanie we wszystkich jego formach.

Jeden wielki związek zawodowy

Połączenia wszystkich pracowników w jedną wielką jedność. Organizujemy pracowników we wszystkich branżach, aby pomóc im walczyć o ich prawa i poprawić warunki pracy. Budujemy siłę, aby wywalczyć lepsze warunki pracy dzięki połączonej sile i wsparciu całej siły roboczej, a nie tylko swojego zawodu. 

Naucz się organizować

Nasz program szkolenia organizatorów pomoże Ci zdobyć umiejętności, które pozwolą zacząć organizować związek w Twoim miejscu pracy. Zachęcamy wszystkich naszych członków do bycia organizatorami związkowymi, nie tylko tych wybranych. 

Kierowany przez członków

 

Jesteśmy związkiem demokratycznym i opartym na wolontariacie, więc to my - a nie szefowie związku - zarządzamy sprawami. Funkcjonariusze w Twoim lokalnym oddziale są wybierani, a nie mianowani z góry.

Przejście w kierunku
zrównoważonych środków produkcji

Nasze działania skupiają się na powrocie środków produkcji w ręce pracowników, przejściu do zrównoważonej produkcji i miejsc pracy oraz pilnych akcjach w celu przeciwdziałania zmianie klimatu i jej skutkom. Ponadto zajmujemy się budową odpornej infrastruktury, promowaniem zrównoważonego uprzemysłowienia, wspieraniem włączenia społecznego i innowacji.

mayday2024.png

Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Pracownika dla wszystkich naszych Kolegów i Koleżanek z pracy, Towarzyszy w kraju i na całym świecie.
Od Chicago po Gazę, nasze cierpienie jest ich zyskiem!


#solidarityforever 

#EndTheOccupationOfPalestine
#STOPtheGENOCIDE 

#AnInjuryToOneIsAnInjuryToAll

ANIJEDNEJ.png
bottom of page