top of page

Jesteśmy osobami przeróżnych narodowości, ras, płci, orientacji. Jesteśmy w różnym wieku i pochodzimy z różnych regionów kraju i świata. Mamy zróżnicowane umiejętności i talenty, różne pochodzenie społeczne, ale mamy ten sam cel – wywalczać lepsze warunki pracy i lepszy świat jutra. Wiele z nas pracuje w różnych formach zatrudnienia.

 

To z tej różnorodności czerpiemy naszą siłę.

W IWW wiemy, że podziały służą tym, którzy zarabiają na naszej ciężkiej pracy. Wielu naszych członkiń i członków należy również do innych związków zawodowych, będąc zatrudnionym przez jednego pracodawcę. Wielu pracowników powiązanych jest z różnymi związkami zawodowymi, a to zmusza ich do łamania strajków i w rezultacie osłabiania wzajemnej walki.

Członkowie posiadający IWW „dual card” (podwójne członkostwo) aktywnie budują sieć ponad podziałami tworzonymi w strukturach innych związków.

 

Dzisiejsza ekonomia jest ekonomią globalną. Przedsiębiorstwa wydobywają minerały w jednym kraju, transportują je do drugiego, aby zostały obrobione i sprzedane w następnym. Pracownicy przenoszą się lub są przenoszeni z pracy do pracy, z miasta do miasta i po całym świecie, próbując zarobić na życie i utrzymać swoje rodziny.

Kiedy jesteśmy podzieleni, nasi pracodawcy wykorzystują, konkurencję zaniżając nasze płace i pogarszając naszej warunki pracy. Jednakże my też możemy wykorzystać tę sytuację; zjednoczeni w jednym związku zawodowym możemy nie tylko wygrywać tu i teraz, ale również zmieniając pracodawcę i kraje zamieszkania, rozpowszechniać, wieść i budować nasze struktury.

 

IWW wspiera wszystkich i wszędzie, zjednoczonych w jednym wielkim związku zawodowym, który walczy o zmiany. Zmiany na lepsze.

Organizowanie się dla lepszych warunków pracy dzisiaj i lepszego świata jutro!

Walczymy o skuteczną wzajemną obronę w miejscu pracy, jak również o negocjowanie i egzekwowanie umów zbiorowych.  W sercu naszego związku stawiamy działanie we wszystkich jego formach.

Jeden wielki związek zawodowy

Połączenia wszystkich pracowników w jedną wielką jedność. Organizujemy pracowników we wszystkich branżach, aby pomóc im walczyć o ich prawa i poprawić warunki pracy. Budujemy siłę, aby wywalczyć lepsze warunki pracy dzięki połączonej sile i wsparciu całej siły roboczej, a nie tylko swojego zawodu. 

Naucz się organizować

Nasz program szkolenia organizatorów pomoże Ci zdobyć umiejętności, które pozwolą zacząć organizować związek w Twoim miejscu pracy. Zachęcamy wszystkich naszych członków do bycia organizatorami związkowymi, nie tylko tych wybranych. 

Kierowany przez członków

 

Jesteśmy związkiem demokratycznym i opartym na wolontariacie, więc to my - a nie szefowie związku - zarządzamy sprawami. Funkcjonariusze w Twoim lokalnym oddziale są wybierani, a nie mianowani z góry.

Przejście w kierunku
zrównoważonych środków produkcji

Nasze działania skupiają się na powrocie środków produkcji w ręce pracowników, przejściu do zrównoważonej produkcji i miejsc pracy oraz pilnych akcjach w celu przeciwdziałania zmianie klimatu i jej skutkom. Ponadto zajmujemy się budową odpornej infrastruktury, promowaniem zrównoważonego uprzemysłowienia, wspieraniem włączenia społecznego i innowacji.

mayday2024.png

Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Pracownika dla wszystkich naszych Kolegów i Koleżanek z pracy, Towarzyszy w kraju i na całym świecie.
Od Chicago po Gazę, nasze cierpienie jest ich zyskiem!


#solidarityforever 

#EndTheOccupationOfPalestine
#STOPtheGENOCIDE 

#AnInjuryToOneIsAnInjuryToAll

ANIJEDNEJ.png
bottom of page