top of page

Jesteśmy osobami przeróżnych narodowości, ras, płci, orientacji. Jesteśmy w różnym wieku i pochodzimy z różnych regionów kraju i świata. Mamy zróżnicowane umiejętności i talenty, różne pochodzenie społeczne, ale mamy ten sam cel – wywalczać lepsze warunki pracy i lepszy świat jutra. Wiele z nas pracuje w różnych formach zatrudnienia.

 

To z tej różnorodności czerpiemy naszą siłę.

W IWW wiemy, że podziały służą tym, którzy zarabiają na naszej ciężkiej pracy. Wielu naszych członkiń i członków należy również do innych związków zawodowych, będąc zatrudnionym przez jednego pracodawcę. Wielu pracowników powiązanych jest z różnymi związkami zawodowymi, a to zmusza ich do łamania strajków i w rezultacie osłabiania wzajemnej walki.

Członkowie posiadający IWW „dual card” (podwójne członkostwo) aktywnie budują sieć ponad podziałami tworzonymi w strukturach innych związków.

 

Dzisiejsza ekonomia jest ekonomią globalną. Przedsiębiorstwa wydobywają minerały w jednym kraju, transportują je do drugiego, aby zostały obrobione i sprzedane w następnym. Pracownicy przenoszą się lub są przenoszeni z pracy do pracy, z miasta do miasta i po całym świecie, próbując zarobić na życie i utrzymać swoje rodziny.

Kiedy jesteśmy podzieleni, nasi pracodawcy wykorzystują, konkurencję zaniżając nasze płace i pogarszając naszej warunki pracy. Jednakże my też możemy wykorzystać tę sytuację; zjednoczeni w jednym związku zawodowym możemy nie tylko wygrywać tu i teraz, ale również zmieniając pracodawcę i kraje zamieszkania, rozpowszechniać, wieść i budować nasze struktury.

 

IWW wspiera wszystkich i wszędzie, zjednoczonych w jednym wielkim związku zawodowym, który walczy o zmiany. Zmiany na lepsze.

Organizowanie się dla lepszych warunków pracy dzisiaj i lepszego świata jutro!

Walczymy o skuteczną wzajemną obronę w miejscu pracy, jak również o negocjowanie i egzekwowanie umów zbiorowych.  W sercu naszego związku stawiamy działanie we wszystkich jego formach.

Jeden wielki związek zawodowy

Połączenia wszystkich pracowników w jedną wielką jedność. Organizujemy pracowników we wszystkich branżach, aby pomóc im walczyć o ich prawa i poprawić warunki pracy. Budujemy siłę, aby wywalczyć lepsze warunki pracy dzięki połączonej sile i wsparciu całej siły roboczej, a nie tylko swojego zawodu. 

Naucz się organizować

Nasz program szkolenia organizatorów pomoże Ci zdobyć umiejętności, które pozwolą zacząć organizować związek w Twoim miejscu pracy. Zachęcamy wszystkich naszych członków do bycia organizatorami związkowymi, nie tylko tych wybranych. 

Kierowany przez członków

 

Jesteśmy związkiem demokratycznym i opartym na wolontariacie, więc to my - a nie szefowie związku - zarządzamy sprawami. Funkcjonariusze w Twoim lokalnym oddziale są wybierani, a nie mianowani z góry.

Przejście w kierunku
zrównoważonych środków produkcji

Nasze działania skupiają się na powrocie środków produkcji w ręce pracowników, przejściu do zrównoważonej produkcji i miejsc pracy oraz pilnych akcjach w celu przeciwdziałania zmianie klimatu i jej skutkom. Ponadto zajmujemy się budową odpornej infrastruktury, promowaniem zrównoważonego uprzemysłowienia, wspieraniem włączenia społecznego i innowacji.

The next IWW international meeting will now take place on Sunday 20th August.

Further details have been issued to all International sections and their delegates via email. We look forward to seeing you then. The IWW International Secretariat can be reached at the following email address: international@iww.org.uk

ANIJEDNEJ.png
bottom of page