top of page

Wezwanie do działania przeciwko rosnącej fali faszyzmu głęboko współbrzmi z zasadami i historią IWW.


Obecny wzrost faszyzmu w polityce na całym świecie jest symptomem ostatecznego kryzysu systemu kapitalistycznego. Musimy uznać, że faszyzm służy jako ostateczny mechanizm obronny rozpadającego się porządku kapitalistycznego, próbując utrzymać się poprzez autorytaryzm i represje.Industrial Workers of the World (IWW) od dawna rozumie, że klasa robotnicza i klasa pracodawców nie mają ze sobą nic wspólnego. Nasza walka toczy się nie tylko przeciwko symptomom systemu, ale przeciwko samemu systemowi. Jak stwierdza preambuła IWW: "Nie może być pokoju, dopóki wśród milionów ludzi pracy panuje głód i niedostatek, a nieliczni, którzy tworzą klasę zatrudniającą, mają wszystkie dobra życia". Ten fundamentalny konflikt zmusza nas do organizowania się na rzecz zniesienia systemu płac i ustanowienia gospodarki opartej na kontroli pracowników i demokratycznym zarządzaniu.


Aby skutecznie walczyć z faszyzmem, musimy budować solidarność we wszystkich sektorach klasy robotniczej. Obejmuje to zjednoczenie wszystkich pracowników, niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej czy narodowości, we wspólnej walce przeciwko naszym ciemiężcom. Faszyzm rozwija się dzięki podziałom i szukaniu kozłów ofiarnych, zamieniając zmarginalizowane grupy w cele odwracające uwagę od niepowodzeń kapitalizmu. Naszą odpowiedzią musi być zjednoczony front, który broni praw wszystkich uciskanych społeczności i stanowczo sprzeciwia się wszelkim formom bigoterii i dyskryminacji.Akcja bezpośrednia jest kluczową taktyką w naszej walce. Jak pokazało IWW w całej swojej historii, akcja bezpośrednia może zakłócić machinę porządku i wymusić ustępstwa ze strony rządzących. Nie możemy polegać na politykach czy parlamentach w kwestii naszych skarg. Zamiast tego musimy wziąć sprawy w swoje ręce, organizując się w naszych miejscach pracy i społecznościach, aby budować władzę od podstaw.Co więcej, nasza walka jest nieodłącznie związana z walką z niszczeniem środowiska. Nieustanna pogoń kapitalizmu za zyskiem doprowadziła do degradacji środowiska i zmian klimatycznych, zagrażając przetrwaniu naszej planety. Zobowiązanie IWW do "życia w harmonii z Ziemią" podkreśla, że zrównoważona przyszłość jest możliwa tylko dzięki zbiorowemu zarządzaniu zasobami przez klasę robotniczą.


W duchu solidarności wszyscy pracownicy muszą dołączyć do nas w walce o zbudowanie silnych, demokratycznych związków zawodowych, które są odpowiedzialne przed swoimi członkami i zdolne do skutecznej mobilizacji przeciwko faszyzmowi i kapitalizmowi. Nasza siła leży w naszej jedności i zdolności do wspólnego działania na rzecz naszych wspólnych interesów.Faszyzm jest trumną dla robotników, dającą pełną władzę międzynarodowym korporacjom i wielkim kapitalistycznym spekulantom, którzy widzą, że ich obecny system upada i którzy grają faszystowską kartą, aby utrzymać się przy władzy.


Razem możemy stworzyć inny świat. Świat, w którym pracownicy kontrolują środki produkcji i żyją wolni od wyzysku i ucisku poprzez agitację, edukację, organizację i jedność na rzecz przyszłości opartej na solidarności, równości i zrównoważonym rozwoju środowiska.

13 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page