top of page

STOP THE GENOCIDE, AGAINST CAPITALIST WARS!

Zaktualizowano: 19 cze


Przeciw kapitalistycznym wojnom i kapitalistycznemu pokojowi, za cenę życia tych wszystkich ofiar!

Ten potężny pokaz solidarności ze strony studentów na uniwersytetach na całym świecie musi dodać nam energii i wezwać nas do pogłębienia walki o wyzwolenie Palestyny oraz przeciwko imperializmowi USA i światowemu porządkowi kapitalistycznemu. Tak długo, jak naród palestyński i inne uciskane narody świata odmawiają złożenia broni lub zakończenia walki, musimy być tuż obok nich ramię w ramię.

Zgodnie z opisem na stronie internetowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sojusz wojskowy „dąży do zapewnienia trwałego pokoju w Europie i Ameryce Północnej, w oparciu o wspólne wartości krajów członkowskich, takie jak wolność jednostki, demokracja, prawa człowieka i rządy prawa”.

Powyższa treść wywołuje delikatnie mówiąc sprzeciw. W ciągu ostatnich 25 lat NATO zabiło, raniło lub wysiedliło ponad 10 milionów ludzi, niszcząc Jugosławię i Libię oraz okupując Irak i Afganistan. NATO sprowokowało również wojnę na Ukrainie przeciwko Rosji. 

To powinno wystarczyć, by świat zakwestionował cnotę tych „wspólnych wartości”. Ale najbogatsi i najpotężniejsi członkowie NATO - Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy - dodali jeszcze jedno przestępstwo - wspierają zbrojnie i politycznie trwające ludobójstwo Izraela w Strefie Gazy, a nawet represjonują każdego, kto sprzeciwia się ludobójstwu lub wyraża solidarność z Palestyną. 

Wspierając ludobójstwo, które świat może codziennie oglądać w mediach społecznościowych, władcy krajów NATO zmusili wszystkich do poszukiwania ich prawdziwych „wspólnych wartości” podzielanych przez ich państwa. Miejscem, w którym można rozpocząć te poszukiwania, jest zbadanie klasowego charakteru tych państw wraz z ich historią. Co łączyło te kraje i ich władców, co skłoniło ich do założenia NATO? Chęć zysku.

Ważnym przesłaniem jest to, że „wspólne wartości” wychwalane na stronie NATO, nie są tym, co napędza sojusz. Zamiast tego są to wspólne interesy ich imperialistycznych klas rządzących. NATO jest siłą policyjną imperializmu przeciwko ludziom pracy na całym świecie. Niezależnie od tego, czy chodzi o Palestynę, Afrykę czy Europę Wschodnią, NATO i jego wiodące siły, zwłaszcza imperializm amerykański, są wrogami robotników i uciskanych narodów. 

Nawiązano więź między ludźmi, którzy są niezauważalnie, po cichu odczłowieczani przez hegemoniczny światowy kapitalizm, ludźmi, których śmierć nic nie znaczy dla mediów i rządzących i bogaczy, ludźmi, którzy muszą walczyć o swoje podstawowe prawa, ludźmi, którzy wywalczą swoją godność i prawo do kontrolowania swojej przyszłości. 

Kiedyś potrafiliśmy się zorganizować, stawiać opór wobec wojny i ucisku, nie tylko pracowników. Teraz siedzimy z założonymi rękami. Sparaliżowani tchórzostwem i dezorientacją jesteśmy współwinni narracji kapitalistycznego imperializmu, która stawia robotników przeciwko robotnikom, człowieka przeciwko człowiekowi 


Ten paraliż wynika z fałszywego przekonania, że ci, którzy popierają niektóre wojny i konflikty, a w konsekwencji państwa, oraz internacjonaliści, którzy sprzeciwiają się wszystkim wojnom i wszystkim państwom, mogą współistnieć, aby zachować jedność. To fikcja!


Ta fałszywa jedność musi zostać rozbita w interesie każdego człowieka na Ziemi, każdej narodowości i wyznania, klasy robotniczej, pracowników każdego sektora. Wojna jest teraz przed nami i walka przeciwko niej jest naszym najpilniejszym zadaniem!


W Ukrainie i w Rosji, w Gazie i Izraelu, w Etiopii, Tigray, USA i Iranie, od Chińskiej Republiki Ludowej po Jemen, Sudan czy Myanmar, na Wyspach Kanaky - nie ma narodu, są ludzie! Jeśli ceną człowieczeństwa jest dramatyczna śmierć z powodu przynależności klasowej, etnicznej, wyznaniowej - niech nie ma narodów!


Na froncie wewnętrznym i międzynarodowym: Odrzućmy ich pokój społeczny i ich dążenie do globalnej wojny! 


18 wyświetleń

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page