top of page

DOŁĄCZ DO NAS

IWW1 logo2.png

W czasach, gdy naszym jedynym horyzontem wydaje się niekończący się upadek społeczny, uważamy za przydatne ponowne rozważenie, jakiego rodzaju syndykalizm jest nam potrzebny, jakie cele musi on mieć, abyśmy mogli zostawić za sobą dziewiętnastowieczne warunki. IWW wyróżnia się spośród innych związków w szczególności swoją horyzontalną organizacją oraz odrzuceniem profesjonalizacji i związkowej biurokracji.

IWW to prowadzony przez członków związek zawodowy wszystkich pracowników, związek poświęcony organizowaniu się w miejscu pracy, w naszych branżach iw naszych społecznościach. Członkowie IWW organizują się, aby dziś zdobyć lepsze warunki i jutro zbudować świat z demokracją gospodarczą. Chcemy, aby nasze miejsca pracy działały z korzyścią dla pracowników i społeczności, a nie dla garstki szefów i kadry kierowniczej.

Jesteśmy Industrial Workers of the World, ponieważ organizujemy się przemysłowo.

Oznacza to, że zrzeszamy wszystkich pracowników produkujących te same towary lub świadczących te same usługi w jeden związek, zamiast dzielić pracowników według umiejętności lub zawodu, abyśmy mogli połączyć siły, aby wspólnie wygrać nasze żądania. Odkąd IWW została założona w 1905 roku, wnieśliśmy znaczący wkład w walki pracownicze na całym świecie i mamy dumną tradycję organizowania się ponad podziałami płciowymi, etnicznymi i rasowymi na długo przed tym, zanim takie organizowanie stało się popularne.

Zapraszamy do członkostwa niezależnie od tego, czy IWW ma prawa reprezentacji w Twoim miejscu pracy. Organizujemy pracownika, a nie pracę, i zdajemy sobie sprawę, że w związkach zawodowych nie chodzi o certyfikację rządową czy uznanie pracodawcy, ale o to, by pracownicy spotykali się, by rozwiązywać wspólne problemy.

Czasami oznacza to odmowę pracy z niebezpiecznym sprzętem i chemikaliami.

Czasami oznacza to strajk lub podpisanie umowy. Innym razem oznacza to poruszanie się wokół konkretnych problemów lub skarg w miejscu pracy lub branży.

IWW jest demokratycznym związkiem prowadzonym przez członków. Oznacza to, że członkowie decydują, jakimi kwestiami się zająć i jaką taktykę zastosować, a my bezpośrednio głosujemy na osoby sprawujące urzędy, od stewardów po urzędy krajowe. Po co czekać? Dołącz do IWW i zorganizuj lepszą przyszłość.

 

IWW jest otwarty na wszystkie osoby pracujące najemnie, bezrobotnych, emerytów i rencistów oraz uczącą się młodzież. Do IWW możesz wstąpić niezależnie od tego, jaką masz umowę (o pracę, zlecenie, o dzieło, agencyjną) i czy pracujesz w sektorze prywatnym, czy publicznym. Jedyne ograniczenia dotyczą funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej czy Służby Więziennej, których prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych jest ograniczone wymogami odrębnych Ustaw (innych niż Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych). 

 

Tak – Chcę dołączyć!

Jako członek IWW otrzymujesz:

 1. Pomoc i wsparcie.

 2. Porady ekspertów i pomoc w procedurach takich jak sprawy dyscyplinarne i procedurach spornych.

 3. Pomoc i wskazówki na temat organizacji w Twoim miejscu pracy.

 4. Międzynarodową organizację dedykowaną wspólnemu budowaniu robotniczej siły w zakładach pracy i społeczeństwie.

 5. Kilka praktycznych rzeczy:

 • Twoja kartę członkowską.

 • Wpinkę IWW.

 • Cyfrowa kopie (PDF) ‘Industrial Worker’, naszej międzynarodowej gazety.

 • Wewnętrzne biuletyny.

 • Subskrypcje do wewnętrznej listy e-mailowej.

 • Broszurę ‘One Big Union/Wobspeak’.

 • Międzynarodową konstytucje, regionalny regulamin administracyjny i podręcznik zasad i praktyk.

 

Składki Członkowskie

Wysokość składek zależna jest od Twoich zarobków – jest obliczana na podstawie sumy jaka otrzymujesz na rękę (po podatku i ubezpieczeniu)

Miesięczny Dochód po odliczeniu podatku                                             Miesięczne Składki      Roczne składki

 • 1328    zł lub mniej                                                                                                                    4  zł                                48 zł

 • 1332    zł do   4483 zł                                                                                                             13  zł                              156 zł

 • 4488   zł do    7755 zł                                                                                                             25  zł                             300 zł

 • 7759    zł do  11032 zł                                                                                                             55  zł                             660 zł

 • 11036  zł do  14303 zł                                                                                                          100  zł                           1200 zł      

 • 14308  zł albo więcej                                                                                                                  1 %                                   1 %

 

IWW POLAND jest obecnie w trakcie tworzenia możliwości zostania członkiem IWW w Polsce. Prosimy odwiedzić stronę www.iww.org.uk/join i dołączać, aż dorośniemy w Polsce , Lub kliknij poniższy przycisk bezpośrednio na stronę .
Do tego czasu możesz zarejestrować się jako członek w WISERA i zacząć działać lokalnie, w późniejszym terminie możemy przenieść Twoje członkostwo.

Oczekujemy, że wszyscy członkowie IWW będą studiować i przestrzegać celów i konstytucji IWW.

bottom of page