top of page

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Kto może wstąpić do IWW?

 

Jeśli jesteś pracownikiem, a nie pracodawcą, zgadzasz się przestrzegać konstytucji i przepisów IWW oraz będziesz studiował zasady IWW i zapoznawał się z jej celami, możesz przystąpić do Industrial Workers of the World.

Definiujemy pracodawców jako osoby posiadające uprawnienia do zatrudniania i/lub zwalniania. Osoby zatrudnione jako policjanci lub pracownicy ochrony państwa w jakikolwiek sposób również nie mogą wstąpić do IWW, ze względu na ich unikalny związek z państwem (tj. pilnowanie porządku i represjonowanie innych pracowników).

Tak długo, jak jesteś pracownikiem - nie pracodawcą - możesz przystąpić do IWW. Członkowie innych związków (z wyjątkiem funkcjonariuszy), studenci, emeryci, bezrobotni, samozatrudnieni, osoby wykonujące nieformalne zawody oraz osoby niezdolne do pracy mogą również przystąpić. Dla nas wszyscy jesteście pracownikami.

W pracy istnieje różnica interesów między pracownikami a pracodawcami. Nawet jeśli ktoś nie jest właścicielem firmy, jeśli ma realną władzę nad zatrudnianiem i zwalnianiem innych pracowników, to dla nas liczy się jako pracodawca.

Ograniczając nasze członkostwo tylko do pracowników, ułatwiamy sobie działanie w solidarności z innymi ludźmi w miejscu pracy i poprawę warunków pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, to należysz do IWW razem z nami!

 • Jak mogę się dołączyć?


W IWW Poland, możesz wstąpić kontaktując się z naszymi delegatami: info.iww.pl@protonmail.com. Jeśli spotykamy się po raz pierwszy, zazwyczaj dajemy ci jakąś literaturę do przeczytania o IWW, a następnie rozmawiamy z tobą tydzień lub dwa później, aby potwierdzić, czy chcesz wstąpić. Przystąpienie jest otwarte dla pracowników bez uprawnień do zatrudniania i zwalniania, niezależnie od tego, czy ich tytuł mówi "kierownik". Członkowie policji i podobnych agencji nie mogą przystąpić do IWW.

 • Czy mogę wstąpić do IWW, jeśli jestem członkiem innego związku?


Tak. IWW ma tradycję "dual carding" i nasze członkostwo jest otwarte dla członków innych związków. Nie próbujemy odciągnąć cię od twojego związku - nie jesteśmy zaangażowani w "najeżdżanie" innych związków na członków, ani w żadne inne praktyki terytorialne, które czasami stosują związki głównego nurtu.

 • Czy IWW to związek radykalny lub antykapitalistyczny?


Jak najbardziej. Nasza konstytucja wzywa do zakończenia kapitalizmu i "zniesienia systemu płac". Z naszej konstytucji:

"Historyczną misją klasy robotniczej jest zlikwidowanie kapitalizmu. Armia produkcyjna musi być zorganizowana nie tylko do codziennej walki z kapitalistami, ale także do kontynuowania produkcji, gdy kapitalizm zostanie obalony. Organizując się przemysłowo, tworzymy strukturę nowego społeczeństwa w skorupie starego."

Jesteśmy dumni z antykapitalistycznej tradycji IWW. Uważamy, że jedynym sposobem na zakończenie nierówności, nędzy i niepokoju szerzących się w naszym społeczeństwie i na całej naszej planecie jest zakończenie stosunków społecznych, które są po prostu nieodłączną częścią kapitalizmu. Jako całość, członkowie IWW nie wierzą w żaden z mitów promowanych przez kapitalistów, że bez kapitalizmu ludzie nie pracowaliby lub że wszyscy głodowalibyśmy.

Postkapitalistyczne społeczeństwo jest częścią powodu, dla którego wierzymy w budowanie ludzi jako organizatorów pracowniczych, a nie tylko członków związków. Jedyny sposób, w jaki ta dosłowna rewolucja może się wydarzyć, to taki, w którym zarówno jednostki, jak i klasa robotnicza jako całość będą miały możliwość działania w interesie klasy robotniczej, a nie tylko będą mobilizowane przez okazjonalne kampanie. Wszyscy pracownicy muszą rozwijać swoją pewność siebie i zdolności do bycia liderami.

Nie chodzi nam jednak tylko o wzniosłe cele na przyszłość. Wierzymy, że nasze metody są praktyczne dla pracowników organizujących się dla własnych korzyści w najbliższym czasie. Wspieranie rozwoju ludzi jako pracowników-organizatorów (którzy walczą zbiorowo we własnym interesie jako pracownicy, a nie polegają na organizatorach zewnętrznych) jest najbardziej praktycznym sposobem radzenia sobie z szefami i warunkami pracy, które utrudniają nam życie.

 • Czy muszę być antykapitalistą, żeby pracować z IWW?


Aby pracować i organizować się z nami, nie. Jeśli jesteś robotnikiem i organizujesz się z nami na rzecz leczenia siebie i swoich kolegów robotników, uważamy, że nasza metoda - szkolenie robotników w samoorganizacji i wspieranie organizowania ich kampanii - oferuje robotnikom dożywotnie, praktyczne umiejętności i korzyści.

Jeśli chciałbyś być członkiem, pomaga, jeśli wierzysz w cały projekt (i konstytucję organizacji), nawet jeśli wciąż masz pytania o to, jak działa "wizja" lub inne rzeczy.

 • Z czym wiąże się antykapitalizm IWW?

Preambuła naszej konstytucji opisuje zasadniczą różnicę pomiędzy nami a innymi związkami:

Zamiast konserwatywnego hasła "Sprawiedliwa płaca za sprawiedliwy dzień pracy", musimy wypisać na naszym sztandarze rewolucyjne hasło przewodnie: "Zniesienie systemu płac".

Ta fundamentalna różnica w stosunku do innych związków zawodowych tworzy dla nas subtelnie inną orientację na to, o co chodzi w związkach zawodowych.

Praktycznym sposobem, w jaki ta różnica się sprawdza, jest to, że "problemy szefów są problemami szefów", tak jak szefowie zwykle mówią robotnikom "to twój problem", kiedy chodzi o pomoc pracownikom. Nie uważamy, że szefowie są wolni od problemów biznesowych, ani nie czujemy potrzeby bycia wyrozumiałymi wobec nich. Nie wierzymy w "wspólne zarządzanie" miejscami pracy, które tworzą niektórzy menedżerowie, szczególnie dlatego, że pracownicy zazwyczaj otrzymują pozory niewielkiego wkładu, ale nie mają żadnej władzy, by zmienić sposób, w jaki przedsiębiorstwo jest faktycznie prowadzone.

IWW wierzy, że wszyscy pracownicy mają zasadniczo te same interesy i że jesteśmy wzmocnieni poprzez walkę o interesy wszystkich innych pracowników. Nie uważamy, że interesy klasy robotniczej są chronione poprzez współpracę z kapitalistami w celu ukarania innej części klasy robotniczej. Dotyczy to pracowników migrujących i nieudokumentowanych oraz pracowników przebywających w więzieniach.

Różnimy się od innych związków zawodowych tym, że odmawiamy "współpracy" z klasą zatrudniającą. Na przykład, prawo "stosunków przemysłowych" nakazuje, że kiedy związki są agentem negocjacyjnym, muszą pilnować swoich członków, aby trzymali się kontraktu, nawet jeśli pracownicy są niezadowoleni ze swoich warunków. Uważamy, że związki całkowicie "straciły mapę", kiedy ich członkowie przekraczają nawzajem swoje linie pikiet, wzywają do aresztowania protestujących blokujących rurociągi przez tradycyjne terytorium tubylców lub wzywają policję imigracyjną do innych pracowników.

 • Jaki jest nasz stosunek do innych związków?


Wierzymy w głęboką solidarność z wszystkimi pracownikami i jesteśmy solidarni z walką organizacji, które ich reprezentują. Poprzez naszą działalność mamy nadzieję przekonać pracowników i ich związki zawodowe, że ich interesom lepiej służy rozszerzenie ich bojowości i celów - poza "chlebem i masłem" (tj. poza płacami i świadczeniami) - na kontrolę hali produkcyjnej.

Nie bierzemy udziału w najazdach lub kampaniach dekretacyjnych na inne związki. Jeśli jesteś członkiem związku, który przyłącza się do IWW (czasami znane jest to jako "dual carding"), mamy nadzieję, że będziemy cię wspierać i zachęcać, aby twój związek był lepszy. Zawsze z radością użyczamy naszej liczby, aby wesprzeć linie pikietujące pracowników podczas lokautów, strajków i innych akcji pracowniczych.

Jeśli chodzi o zasadniczą różnicę między pracownikami a zarządem związku (np. jeśli pracownicy zajmują bardziej radykalne stanowisko niż ich zarząd), stajemy po stronie pracowników. Z tego i innych powodów, inne związki czasami uważają nas za wrzód na tyłku. Jednak w dłuższej perspektywie rozwijanie bojowości innych pracowników i ich zdolności do organizowania się jest tym, co jest najlepsze dla nas wszystkich.

 • Czy IWW jest powiązana z jakąś partią polityczną?


Nie. Z naszej konstytucji:

W celu promowania jedności przemysłowej i zapewnienia niezbędnej dyscypliny wewnątrz organizacji, IWW odmawia wszelkich sojuszy, bezpośrednich lub pośrednich, z jakimikolwiek partiami politycznymi lub sektami antypolitycznymi i zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie indywidualne opinie lub czyny, które mogą być sprzeczne z celami tu wyrażonymi.

Czy IWW jest socjalistyczna, komunistyczna czy anarchistyczna?


Nie - patrz odpowiedź powyżej. Chociaż wiele osób w IWW opisuje swoje przekonania w ten sposób, nie ma żadnej oficjalnej "linii", którą ktokolwiek by się kierował. Nie mamy nikomu za złe, że głosuje lub jest w innych organizacjach, które w sposób zasadniczy wspierają szerokie interesy klasy robotniczej.

 • Jakie jest stanowisko związku w sprawie ekologii?


Jedną z najgłębszych wad kapitalizmu są wszystkie jego zachęty do lekceważenia zdrowia planety, na której żyjemy. Degradacja naszych ziem, wody i powietrza to kradzież przeciwko wszystkim pracownikom i naszym dzieciom.

Nie wierzymy, że ekologizm jest przeciwny interesom pracowników. Sprzeciwiamy się politykom, zarządom korporacji i niektórym związkom zawodowym, które twierdzą, że możemy mieć albo pracę, albo przyzwoite środowisko, i które próbują nastawić "pracowników przeciwko ekologom". Wspieramy ruchy akcji bezpośrednich w celu obrony środowiska i tradycyjnych ojczyzn.
Więcej informacji można znaleźć na stronie IWW Environmental Unionism Caucus.

 • Jakie jest nasze stanowisko wobec kolonializmu?


Jesteśmy przeciwni kolonializmowi i kradzieży tradycyjnych ziem, i staramy się pracować w solidarności z ludami skolonizowanymi. Nasi członkowie zaangażowali się w bezpośrednie działania i solidarność, aby przeciwstawić się wkraczaniu rozwoju przemysłowego, któremu sprzeciwia się ludność rdzenna.

 • Jakie jest nasze stanowisko w sprawie różnorodności?


IWW wierzy, że wszyscy pracownicy mają zasadniczo te same interesy i muszą się zjednoczyć, aby je realizować. Nie oznacza to jednak ignorowania faktu, że niektórzy pracownicy są bardziej zmarginalizowani lub są celem ataków z powodu rasizmu, seksizmu, wieku, homo- i transfobii lub statusu imigracyjnego. Kapitaliści często podkreślają te różnice, aby nas podzielić, ale z czasem "pracownicy przeciwko sobie" stają się rzeczywistymi sytuacjami historycznymi, z którymi trzeba sobie poradzić. Kilka sposobów, w jaki radzimy sobie z tym w naszym związku, to polityka różnorodności i bezpieczniejszej przestrzeni.

Nasza praca i miejsca pracy są często rozwarstwione przez bezprawne hierarchie rasy, płci, zdolności i obywatelstwa - zasady kapitalizmu i/lub naszych szefów dotyczące tego, "która grupa jest bardziej ceniona" i "kto wykonuje jaką pracę". Często znajduje to odzwierciedlenie w przywództwie związkowym. Dążymy do tego, by nasz związek był miejscem, gdzie pracownicy będący osobami kolorowymi, kobietami, osobami LGBTQ i/lub pracownikami o odmiennej płci, pracownikami rdzennymi lub imigrantami oraz pracownikami niepełnosprawnymi mogą przewodzić związkowi w naszych pomysłach, organizowaniu i działaniu. Aby rozpowszechnić nasze organizowanie się, uważamy również za kluczowe, by "twarz" związku - mówcy, delegaci, liderzy komitetów - nie byli zawsze reprezentowani przez białych mężczyzn.

Prosimy wszystkich członków o czujne przestrzeganie zasad bezpiecznej przestrzeni, aby nasze spotkania, wydarzenia i organizowanie były komfortowym miejscem, gdzie nasi współorganizatorzy mogą być zarówno godni zaufania, jak i odpowiedzialni.

 

bottom of page