top of page

Syndykaliści, Anarchiści których pamiętamy na rzecz ośmiogodzinnego dnia pracy !


Musimy działać, trzymać się mocno naszych wartości i naszej historii, abyśmy nigdy nie zapomnieli o cenie, jaką zapłacili nasi koledzy z pracy przed nami.

Tradycja obchodzenia Święta Majowego wywodzi się z tragicznych wydarzeń tzw. Haymarket Riot lub Haymarket Affair w Chicago 4 maja 1886 roku. W lipcu 1889 roku (w setną rocznicę Rewolucji Francuskiej), dzięki delegatowi Amerykańskiej Federacji Pracy w Paryżu, 1 maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pracy. Było to upamiętnienie strajku generalnego w Stanach Zjednoczonych, który rozpoczął się 1 maja 1886 roku, a którego kulminacją była sprawa Haymarket kilka dni później. Od tego dnia każdy 1 maja stał się dniem świętowania trudu i wkładu robotników w społeczeństwo oraz walki o lepsze warunki klasy robotniczej, a także podnosił głosy tych, którzy często byli marginalizowani lub ignorowani przez klasy wyższe.

Polecane lektury:

Muzeum Historii Chicago (Chicago History Museum). The Haymarket Affair Digital Collection.

Lucy Parsons
Wolność, równość i solidarność, pisma i przemówienia, 1878-1937:
Projekt Informacyjny Historii Kobiet. “Lucy Parsons: Woman of Will”:

Matka Jones
Autobiografia Matki Jones, Rozdział 2 - Tragedia na Haymarket:

Haymarket Scrapbook

Pomnik męczenników z Haymarket na cmentarzu Forest Home w Forest Hill, IL. Ponieważ żaden cmentarz w Chicago nie pozwoliłby na pochowanie męczenników w jego obrębie, zostali oni umieszczeni na cmentarzu Waldheim. Było trochę niechęci, ale polityka cmentarza akceptowała wszystkich bez względu na rasę, pochodzenie etniczne czy politykę.
Pomnik został poświęcony 23 czerwca 1893 roku, dzięki Lucy Parsons i Pioneer Aid and Support Association. Na froncie granitowego pomnika znajduje się postać kobiety reprezentującej sprawiedliwość, stojącej nad poległym robotnikiem. W dolnej części pomnika umieszczono ostatnie słowa Augusta Spiesa, jednego z rozstrzelanych robotników: "Nadejdzie dzień, kiedy nasze milczenie będzie potężniejsze niż głosy, które dziś dławicie". Na cmentarzu Forest Home znajdują się groby wielu wybitnych działaczy, między innymi Lucy Parsons i Emmy Goldman.

To właśnie z tego powodu my w ruchu pracowniczym nadal uważamy 1 maja za prawdziwe święto pracy: trzyma ono naszą historię mocno w rękach pracowników, którzy ją stworzyli i pracowników, którzy nadal walczą o większe wyzwolenie klasy robotniczej z kapitalizmu i niewolnictwa płacowego.

W solidarności międzynarodowej


29 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page