top of page

Marsz na szefa!


Opublikowano 21 listopada 2022 r. 18 listopada 2022 r. przez Jean-Carl Elliott

“Marsz na szefa” to podstawowa taktyka wśród związkowców solidarnościowych, której uczymy w ramach szkolenia 101 dla organizatorów IWW. Jest to przydatna broń w arsenale, ponieważ tworzy bezpośrednią konfrontację z szefem i może być przeprowadzona z niewielką liczbą uczestników. W związku z tym pozostawia wiele miejsca na taktykę eskalacji, jeśli żądanie nie zostanie spełnione. Jako trener organizatorów w związku zawodowym, widziałem dziesiątki razy odgrywanie ról marszu na szefa w klasie i uczestniczyłem w kilku w moich własnych miejscach pracy. Chociaż jest tu trochę miejsca na kreatywność, istnieją pewne aspekty, które muszą być wykonane prawidłowo, w przeciwnym razie wszystko może pójść źle. Zanim spróbujesz “marszu na szefa”, polecam zapoznać się z OT101, aby uzyskać pełne informacje. Jednak na potrzeby tego artykułu chcę porozmawiać o tym, co czyni go skutecznym i dlaczego.


Czym jest “marsz na szefa”?

Mówiąc najprościej, “marsz na szefa” ma miejsce, gdy grupa pracowników organizuje spotkanie z właścicielem lub kimś z kierownictwa. Pracownicy relacjonują warunki pracy, przedstawiają żądania, a następnie wychodzą. Czasami dzieje się to w bardziej prywatnym otoczeniu, takim jak biuro szefa, ale innym razem może się to zdarzyć w bardziej widocznym miejscu, takim jak jadalnia w restauracji lub na środku hali produkcyjnej w magazynie.


Dlaczego jest skuteczny?

W OT101 nieustannie używamy wyrażenia "przesunąć równowagę sił", gdy mówimy o organizowaniu. W naszych miejscach pracy każdy aspekt pracy jest organizowany przez szefa, więc przechodząc przez kolejne etapy kampanii, powoli pozbywamy się tej kontroli i zaczynamy przejmować część władzy szefa dla siebie. W normalnych okolicznościach komunikacja w miejscu pracy płynie z góry: szefowie planują spotkania w wyznaczonych przez siebie godzinach, ustalają porządek obrad i decydują, kto i kiedy może zabrać głos. Udany “marsz na szefa” wykorzystuje element zaskoczenia, aby odebrać mu tę władzę. Nie mówimy szefowi, że spotkanie się odbędzie, spotkanie po prostu odbywa się bez zapowiedzi. Wchodzimy, mówimy swoje, a następnie szybko wychodzimy. W ten sposób kontrolujemy, kiedy spotkanie się odbędzie, kontrolujemy, co zostanie powiedziane i przez kogo, a także kontrolujemy, kiedy spotkanie się zakończy. Może ono trwać tylko dwie lub trzy minuty, ale w tym czasie pracownicy mają kontrolę nad miejscem pracy:

Spotkanie firmowe

“Marsz na szefa”

Szef ustala datę i godzinę spotkania; Szef ustala porządek obrad; Szef wygłasza większość, jeśli nie wszystkie, przemówienia; Szef przedstawia nowe i zaktualizowane zasady; Szef zamyka spotkanie.

Pracownicy ustalają datę i godzinę spotkania; Pracownicy ustalają porządek obrad; Pracownicy wygłaszają większość, jeśli nie wszystkie, przemówienia; Pracownicy przedstawiają żądania; Pracownicy kończą spotkanie.

Jak robić to skutecznie?

Ważne jest, aby pamiętać, że celem “marszu na szefa” nie jest dyskusja - chodzi o zyskanie przewagi, przesunięcie siły w taki sposób, że komitet zyskuje dominację, a tym samym stawia szefa w uległej pozycji. Danie szefowi możliwości zabrania głosu pomaga wyrównać szanse na jego korzyść, a tego nie chcemy. Przejmujemy władzę na krótki czas, zamiast prowadzić długą dyskusję lub debatę. Aby to zrobić, musimy mieć jasno określone role. Powinni być członkowie komitetu, którzy sygnalizują, kiedy zacząć i kiedy skończyć. Inna osoba ogłasza żądanie, ktoś, kto przerywa szefowi, gdy ten próbuje się wtrącić, oraz osoba, która daje świadectwo, dlaczego dana kwestia dotyczy ich osobiście i dodaje trochę emocjonalnej presji do działania. A co najważniejsze, musimy odgrywać role, odgrywać role, odgrywać role! Podczas “marszu na szefa” może wydarzyć się wiele nieoczekiwanych rzeczy, więc ważne jest, aby wszystkie nasze ruchome części były zsynchronizowane przed podjęciem działań.


Kilka innych punktów do rozważenia:

Kiedy organizowałem w restauracji „Moby Dick”, zrobiliśmy “marsz na szefa” i przedstawiliśmy listę żądań. Szef podążył za niektórymi z tych żądań, w sprawie innych spotykał się z nami w części drogi, a resztę żądań odrzucił. Spowodowało to wiele zamieszania w komitecie, ponieważ poszczególni pracownicy mieli różne odczucia na temat każdej kwestii, więc próba powrotu i reagitacji wszystkich była trudna. Utrudniło to również eskalację, ponieważ niektóre taktyki mają sens w przypadku indywidualnych żądań, a inne nie. Odnieśliśmy zwycięstwo dzięki osiągnięciom, jednak z perspektywy czasu mogliśmy zrobić więcej, gdybyśmy byli bardziej skoncentrowani. Z perspektywy czasu myślę, że powinniśmy byli pomyśleć o lepszym planie eskalacji z wyprzedzeniem i dopasować każde indywidualne żądanie do określonej taktyki w ramach tego planu. Część tego jest omówiona w OT101, ale w OT102 zagłębiamy się, więc powinieneś wziąć udział w tym szkoleniu tak szybko, jak to możliwe! Kierownictwo każe nam uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach. W miejscach pracy odbywają się spotkania przed zmianą, spotkania codzienne, comiesięczne spotkania, spotkania działów, spotkania osobiste, spotkania online i wszelkie inne spotkania, jakie można sobie wyobrazić. Często pracownicy chcą zaplanować działania na jednym z takich spotkań. Nie mogę złożyć uniwersalnej deklaracji, czy jest to skuteczne, ale należy podkreślić, że kluczowym czynnikiem, który sprawia, że “marsz na szefa” jest tak potężny, jest element zaskoczenia. Tak więc zakłócanie spotkania firmowego może mieć swoje zalety, ale aby całkowicie zmienić rozłożenie sił, chcemy, aby większość działań odbywała się na naszych własnych warunkach, łącznie z tym kto je inicjuje.


Wniosek

“Marsz na szefa” to świetna taktyka, która ożywi Twoje działanie i może być skutecznym punktem wyjścia do kampanii eskalacyjnej i rekrutacyjnej. Ale ten artykuł nie przygotuje Cię w pełni. Pamiętaj, aby jak najczęściej brać udział w szkoleniach dla Organizatorów IWW 101 i 102, by odgrywać role z członkami oddziału i komitetu oraz planować kolejne etapy z wyprzedzeniem, aby zawsze być kilka kroków przed szefem!

Skontaktuj się z IWW już dziś, jeśli chcesz zacząć organizować się w swojej pracy.

Okładka autorstwa x364181, 2022.

24 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page