top of page

GLOBALNY MAY DAY : Wezwanie do działania

Zaktualizowano: 4 maj 2023

Społeczności klasy robotniczej na całym świecie stoi w obliczu utrzymującej się negatywnej spirali ubóstwa i wyniszczającego zadłużenia. W niektórych regionach rosnący gniew i wściekłość napędzają strajki, protesty i akcje protestacyjne w miejscach pracy. Pracownicy podważają fałszywą narrację, że jesteśmy bezsilni, by decydować o naszej przyszłości.

Rosnące ceny energii i żywności uderzają mocno w wiele domów, zwłaszcza pracowników o niskich zarobkach. Ludzie, którzy już żyją na lub poniżej granicy ubóstwa. Dla wielu jedynym wyborem jest wybór między ogrzewaniem a jedzeniem, ponieważ trudności ekonomiczne się nasilają.
Kolejne rządy na całym świecie nadal działają przeciwko interesom naszej klasy. Ludzie biznesu, właściciele ziemscy, właściciele fabryk i inwestorzy - jako część klasy rządzącej - zapewniają ochronę własnej władzy i bogactwa kosztem ludzi z klasy pracującej i środowiska.

Ideologia ciągłego wzrostu gospodarczego dyktuje wszystko.

Okruchy, które nam rzucają, gdy ich plecy są pod ścianą z powodu zorganizowanej presji, są podawane w celu uciszenia i odwrócenia uwagi od prawdziwego wroga: systemu kapitalistycznego. To on sprawia, że chorujemy i utrzymuje wielu w ubóstwie, podczas gdy więzienia puchną i oczekuje się od nas, że będziemy płacić i walczyć za imperialistyczne wojny.

Wprowadzenie przepisów ograniczających protesty i zmniejszających prawa pracownicze, o które ciężko walczono w niezliczonych miejscach pracy, ma na celu wykolejenie jakiejkolwiek skutecznej walki klasy robotniczej.

Nasz gniew nie może zostać skierowany w ślepy zaułek, w którym dąży się do zastąpienia jednej grupy marionetek inną, ani do reform systemowych, które mają na celu powtórzenie tych samych nieudanych metod, co wcześniej. Dla nas samych nie może być zawieszenia broni w wojnie klasowej.

Naszym celem jest zniesienie systemu płac i samego kapitalizmu. Walczymy o stworzenie świata zorganizowanego przez naszą klasę i dla naszej klasy, takiego, który funkcjonuje w harmonii z ziemią.

Nie zamierzamy po prostu zakłócać; dążymy do zwycięstwa.

Jesteśmy przekonani, że to, co jest teraz potrzebne, to stworzenie zorganizowanego oporu w miejscu pracy i społeczności, zwiększenie solidarności lokalnej i globalnej, aby skutecznie osiągnąć nasze cele zarówno w krótkim, jak i w długim okresie.

Aktywne budowanie oddolnego oporu w naszych związkach, w miejscu pracy, na liniach pikiet i na ulicach, na liniach frontu, gdzie pracownicy się mobilizują.

Na całym świecie my, rewolucjoniści, syndykaliści i robotnicy, powinniśmy solidarnie organizować walkę w ramach poszczególnych związków, stosując sprawdzone taktyki, takie jak wzajemna pomoc, akcja bezpośrednia i samoorganizacja.

Razem mamy do wygrania cały świat! Uzwiązkowić walkę!Strona internetowa: globalmayday.net/gmd2023
111 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page