top of page

17-25 listopada: Światowe Dni Akcji Przeciwko Militaryzmowi i Wszelkim WojnomPilna potrzeba podjęcia działań przeciwko wojnie na całym świecie jest oczywista dla wszystkich. Ostateczna eskalacja globalnie wyniszczającej wojny wydaje się znacznie łatwiejsza do wyobrażenia niż przyszłość bez wojny. Zniszczenie Ziemi wydaje się bliższe niż wyzwolenie spod jakiejkolwiek dominacji. Nadszedł czas, abyśmy jako anarchiści powstali i zorganizowali się na arenie międzynarodowej, dając nowy pokaz siły przeciwko wszelkiej wojnie i wojsku.


My, "Inicjatywa na rzecz globalnego tygodnia działań przeciwko wszelkiej wojnie i wojsku", postanowiliśmy w Saint-Imier na spotkaniu antyautorytarnym 2023 połączyć się w sieć ponad granicami państw (i kontynentów). Postanowiliśmy wezwać do zorganizowania tygodnia akcji jako pierwszego kroku w perspektywie szerokiej anarchistycznej koordynacji antymilitarystycznej. Mamy różne analizy i jesteśmy podekscytowani możliwością przedyskutowania ich w przyszłości.


Łączy nas wspólny pogląd na wojnę i wojsko. Jako anarchiści jesteśmy również antymilitarystami i w tym sensie opowiadamy się przeciwko wojsku, firmom zbrojeniowym, nacjonalizmowi i kapitalizmowi/neoliberalizmowi, a także przeciwko patriarchatowi i (neo)kolonializmowi. Nawet jeśli spóźniliśmy się z tym wezwaniem: chcemy uwidocznić wiele walk przeciwko wojnie, militaryzacji i przemysłowi wojennemu, które rozwijają się w wielu miejscach na całym świecie i które mogą się spotkać i połączyć w momentach wspólnego działania.


WEZWANIE DO GLOBALNYCH DNI AKCJI PRZECIWKO MILITARYZMOWI I WSZELKIM WOJNOMW TWOIM MIEŚCIE od 17 do 25 listopada 2023 r.


Wojna generuje cierpienie, nędzę, śmierć i zniszczenie z niszczycielskimi konsekwencjami w życiu miliardów ludzi; wojna nieproporcjonalnie wpływa na już uciskanych, wyzyskiwanych i wywłaszczanych; wojna napędza procesy autorytarne i nacjonalistyczne; wojna wzmacnia i reprodukuje system patriarchalny; wojna przyspiesza politykę kolonialną i rasistowską; wojna jest napędzana, między innymi, przez zyski kompleksu wojskowo-przemysłowo-technologicznego; wojna spowalnia, blokuje i niszczy procesy emancypacyjne i rewolucyjne; wojna niszczy społeczne, solidarne i przyjacielskie relacje między ludźmi; wojna pogłębia katastrofę kryzysu klimatycznego i niszczy źródła utrzymania ludzi i wielu innych żywych istot. Podczas gdy astronomiczne sumy są pompowane w opancerzony stalą aparat agresji, wszędzie brakuje funduszy na promowanie empatycznych cech ludzkich, takich jak zdrowie, dobrobyt, opieka czy edukacja.


Bolesny stan rzeczy: niestrudzenie obracające się linie montażowe korporacji zbrojeniowych i amunicyjnych przez całą dobę wysadzają sprzęt patriarchalnej agresji na Matce Ziemi, aby nieliczni mogli zapewnić sobie supremację w skonstruowanych, hierarchicznych systemach kosztem wielu.

Pilna potrzeba aktywności na całym świecie przeciwko wojnie i militaryzmowi wynika z brutalnych i katastrofalnych realiów, które często mają swój punkt wyjścia w dążeniu do władzy i zysków europejskich i innych krajów oraz przemysłu zbrojeniowego.


W patriarchacie władza jest zawsze skoncentrowana tam, gdzie gra w ucisk i wyzysk jest najbardziej bezwzględnie zdominowana. To nie przypadek, że państwa najbardziej winne bezimiennych okrucieństw kolonialnego wyzysku i ludobójczych zbrodni są również tymi, które historycznie mają najdłuższą tradycję coraz bardziej wyrafinowanej masowej produkcji instrumentów wojennych i ich precyzyjnego strategicznego rozmieszczenia. Dzięki scenariuszom zagrożenia wymagającym dużych zasobów, konkretnym atakom unicestwiającym, Twierdzy Europa lub sztucznie przedłużanej masakrze w konwencjonalnych wojnach, ta napędzana paliwami kopalnymi dominacja utrzymuje nas w powtarzalnej pętli traumatyzacji, śmierci i zniszczenia.


Oprócz niezliczonych wojen toczących się obecnie na całym świecie, istnieje wiele zdewastowanych regionów i społeczeństw, w których wojny oficjalnie się zakończyły, ale zmilitaryzowana przemoc trwa nadal. Wiele wojen jest przedstawianych jako "konflikty etniczne" i nigdy nie zostały oficjalnie wypowiedziane, jak na przykład wojna przeciwko uchodźcom i biedniejszym migrantom. Obecnie dwa miliardy ludzi żyje w strefach konfliktów.


Struktury władzy istniejące na całym świecie opierają się na dostępności opresyjnych struktur wojskowych: samych armii, prywatnych armii, służb wywiadowczych, straży granicznej, oficjalnych sił policyjnych, prywatnych instytucji podobnych do policji, takich jak papiery wartościowe, milicje i aparaty polityczno-administracyjne, które wspierają wszystkie powyższe. Ich wspólną cechą jest znormalizowana, a czasem nawet biurokratycznie zatwierdzona zdolność do kontrolowania, ranienia i zabijania ludzi. Powszechna akceptacja militarystycznej przemocy opiera się na ideologii i sposobie myślenia, które normalizują katastrofy jako "zło konieczne". Jej celem jest zagwarantowanie ciągłej eksploatacji ludzi i zasobów naturalnych, która stanowi kapitalizm, kolonializm, patriarchat lub neoliberalizm.


Zapraszamy osoby, grupy, kolektywy, sieci i organizacje, które podzielają antymilitarystyczną i internacjonalistyczną perspektywę oporu wobec wszelkiej wojny i militaryzmu, do organizowania akcji od 17 do 25 listopada 2023 roku. Każda osoba może wspierać i rozpowszechniać to wezwanie oraz organizować te inicjatywy, które uzna za odpowiednie dla swoich lokalnych uwarunkowań. Małe akcje są również mile widziane.


Poprzez to wezwanie chcemy zwiększyć widoczność wielu walk, które rozwijają się lokalnie przeciwko wojnie, militaryzacji i przemysłowi wojennemu i są powiązane z innymi walkami przeciwko patriarchatowi i kolonializmowi.

Przeciwko wojnie i militaryzmowi!
Przeciwko przemysłowi zbrojeniowemu, handlowi bronią i zyskom osiąganym dzięki militaryzmowi!
Przeciwko (neo)kolonialnej ekspansji i okupacji poprzez instytucje wojskowe!
Przeciwko ciągłej dehumanizacji, morderstwom i ludobójstwom Czarnych, Brązowych i rdzennej ludności!
Przeciwko patriarchalnej dominacji, wrogości wobec osób queer i trans oraz przemocy ze względu na płeć jako praktyce tortur i wojny!
Przeciwko znormalizowanej ableistycznej, klasistowskiej i rasistowskiej kategoryzacji na "godne" życie!
Przeciwko grabieży wszystkich zasobów naturalnych i niszczeniu ekosystemów poprzez nieustanny ekstraktywizm!
Przeciwko kolonialnemu, patriarchalnemu i kapitalistycznemu wyzyskowi!
Przeciwko wszelkim granicom i wojnie przeciwko uchodźcom i migrantom!
Przeciwko nacjonalizmowi, przeciwko wszystkim zorganizowanym przez państwo armiom i strukturom militarystycznym!

Za internacjonalistyczną i ponadnarodową solidarnością!
Za wsparciem strajków i walk klasy robotniczej przeciwko wojnie!
Za środowiskiem, ziemią i przyszłością umożliwiającą życie wszystkim nadchodzącym pokoleniom!
Za solidarność z dezerterami i sabotażystami wszystkich wojen!
O wolność przemieszczania się dla wszystkich!Za solidarność z uciskanymi, wyzyskiwanymi i wywłaszczanymi!
Za dekolonialnym, queerowo-feministycznym i internacjonalistycznym procesem rewolucyjnym!
Dla wielu antymilitarystycznych, antyautorytarnych i anarchistycznych grup, które do nas dołączą.O przyszłość dla wszystkich!ZDEMILITARYZOWAĆ PLANETĘ!"

Anarchistyczna Inicjatywa na rzecz Światowych Dni Akcji Przeciwko Militaryzmowi i Wszelkim Wojnom"

19 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page